Política Integrada de Qualitat, Medi Ambient i de Prevenció de Riscos Laborals de Vila-Reis S.L.

Villa Reis S.L. és una empresa familiar amb una dilatada trajectòria dins de el sector de la Construcció a Catalunya, estant en l’actualitat capacitada per a escometre obres de Construcció d’edificacions de nova planta i rehabilitació.

Els trets d’identitat serien la solvència tècnica v financera, l’experiència i la garantia. Villa Reis S.L .. combina la seva constant preocupació per la seguretat i la salut de les persones la protecció mediambiental i la satisfacció dels seus clients, amb el creixement rendible de l’negoci.